Кандай эфир майлары жыпар жыттуу диффузор үчүн колдонулат

Үйдө ыңгайлуу шарттарды түзүү үчүн, көптөгөн адамдар сатып алууну тандашатжыпар жыттуу диффузорүйдү жеңил жыпар жыттуу атмосферада кармоо үчүн.Бирок, көп адамдар жыпар жыттуу диффузорду сатып алышкан, бирок көбүнчө кантип сатып алууну билишкен эмесароматерапия эфир майы.

Аромотерапия аппараты менен кандай эфир майлары колдонулушу керек?Эми сиз үчүн жооп берели.

Ароматерапия машинасында көбүнчө колдонулган эфир майы бир же аралаш болушу мүмкүн.

1. Жалгыз эфир майы: Өсүмдүктөрдүн жалгыз маңызы жыпар жыттуу бөлүктөрүнөн алынат.Жалгыз эфир майы катары алынаардан мурун ал дарылык өсүмдүк болушу керек.Эфир майы, адатта, өсүмдүктүн аты же өсүмдүк бөлүгүнүн аты менен аталган.Жалгыз эфир майы бул өсүмдүктүн күчтүү жыты бар жана өзгөчө эффективдүү жана инсандык мүнөздөмөлөргө ээ.